Masterclass ArchiMate 3 en Sparx Enterprise Architect
Training Masterclass ArchiMate en Sparx Enterprise Architect


Het begin van een community
Extensie voor EA ten behoeve van het dedupliceren van repositories. Beschreven vanuit een community perspectief


Visibility of assocations in ArchiMate diagrams
Visibility of associations in ArchiMate Diagrams


A template for a logical application model in ArchiMate
This is a template for a logical application model and a number of scenarios for selecting an implementation of an application with a register function


ArchiMAID a different approach for the toolbox and the project browser
Extension of the TEA addon for deduplication with an ArchiMAID process support screen


ArchiMate Search helper
Search in ArchiMate stereotypes


Eigen viewpoints voor ArchiMate
Definieren van eigen viewpoints voor ArchiMate


IDEA AddOn module for deduplication
IDEA AddOn Functionality for deduplication of ArchiMate elements


MDG aanpassingen voor ArchiMate viewpoints
Creeren van viewpoints in MDG


Archimate basis diagrammen in Sparx Enterprise Architect
Modelleren van Archimate diagrammen in Enterprise Architect


Enterprise data architectuur met ArchiMate
Voorbeeld van een referentie architectuur op basis van ArchiMate en Enterprise Architect


Sparx Enterprise Architect inrichten voor ArchiMate 2.0
Webvideo over het inrichten van enterprise achitect voor ArchiMate


Uitgebreide Archimate diagrammen in Sparx Enterprise Architect
Uitgebreide ArchiMate modelleertechnieken met Enteprise Architect van Sparx


A web publication platform for an ArchiMate model
Web based enterprise architect repository for publishing an architecture on the web


Enterprise Architect as tool for the TenneT Data Platform
Many organisations are investigating the possibilities of Big Data solutions, for example the Dutch and German Electricity Transport System Operator TenneT. Introducing Big Data is new and traditional approaches are of limited use. Think about introducing data-lab functionalities, innovative and agile approaches, new technologies like NoSql or Hadoop. How are you going to support these activities in an organisation as an architect and how can Enterprise Architect support you in adding architectural value. In this session we will discuss a reference architecture for the TenneT Data Platforms, modelling techniques, architectural patterns and agile approaches all supported by the use of Enterprise Architect. You will see examples of big data patterns, solutions and templates based on ArchiMate.


Enterprise Architect for an Enterprise Architecture
How to build an enterprise architect based on ArchiMate and Enterprise Architect


Enterprise Architect for an Enterprise Architecture handout
This summary is a presentation of the EA User group conference in Brussels with an overview of how an ArchiMate based repository can be introduced. This gives for example a description of the role of a repository custoduian


Vaarwel architectuur document, welkom architectuur repository
Dia''s van een presentatie gehouden op het innovation event van 2016. Architecten zetten traditioneel voornamelijk documenten in voor architectuurbeschrijvingen. Echter het inzetten van meerdere documenten voor het beschrijven van een architectuur is foutgevoelig en levert inconsistenties op, terwijl er veel beheerinspanning nodig is. Door de inzet van architectuur repositories is het mogelijk om de architectuur op een andere wijze te beschrijven, rekening houdend met de huidige eisen en wensen van de architectuurgebruikers. In deze presentatie gaan we in op het inzetten van Sparx Enterprise Architect als tool en wordt een Open Source Web Publicatie Platform getoond waarmee een Architectuur Repository op eenvoudige wijze via het web aan de gebruikers beschikbaar wordt gesteld. Na deelname aan deze sessie heeft u een duidelijk beeld van de (on)mogelijkheden van Architectuur Repositories.

Copyright (c) 2017 Van Roosmalen en Interactory. Ontwerp door FCT.