Masterclass ArchiMate 3 en Sparx Enterprise Architect

Training Masterclass ArchiMate en Sparx Enterprise Architect

 Het begin van een community

Extensie voor EA ten behoeve van het dedupliceren van repositories. Beschreven vanuit een community perspectief

 Visibility of assocations in ArchiMate diagrams

Visibility of associations in ArchiMate Diagrams

 A template for a logical application model in ArchiMate

This is a template for a logical application model and a number of scenarios for selecting an implementation of an application with a register function

 ArchiMAID a different approach for the toolbox and the project browser

Extension of the TEA addon for deduplication with an ArchiMAID process support screen

 Eigen viewpoints voor ArchiMate

Definieren van eigen viewpoints voor ArchiMate

 MDG aanpassingen voor ArchiMate viewpoints

Creeren van viewpoints in MDG

 Archimate basis diagrammen in Sparx Enterprise Architect

Modelleren van Archimate diagrammen in Enterprise Architect

 Enterprise data architectuur met ArchiMate

Voorbeeld van een referentie architectuur op basis van ArchiMate en Enterprise Architect

 Sparx Enterprise Architect inrichten voor ArchiMate 2.0

Webvideo over het inrichten van enterprise achitect voor ArchiMate

 Uitgebreide Archimate diagrammen in Sparx Enterprise Architect

Uitgebreide ArchiMate modelleertechnieken met Enteprise Architect van Sparx

 A web publication platform for an ArchiMate model

Web based enterprise architect repository for publishing an architecture on the web

 Enterprise Architect as tool for the TenneT Data Platform

Many organisations are investigating the possibilities of Big Data solutions, for example the Dutch and German Electricity Transport System Operator TenneT. Introducing Big Data is new and traditional approaches are of limited use. Think about introducing data-lab functionalities, innovative and agile approaches, new technologies like NoSql or Hadoop. How are you going to support these activities in an organisation as an architect and how can Enterprise Architect support you in adding architectural value. In this session we will discuss a reference architecture for the TenneT Data Platforms, modelling techniques, architectural patterns and agile approaches all supported by the use of Enterprise Architect. You will see examples of big data patterns, solutions and templates based on ArchiMate.

 Enterprise Architect for an Enterprise Architecture

How to build an enterprise architect based on ArchiMate and Enterprise Architect

 Enterprise Architect for an Enterprise Architecture handout

This summary is a presentation of the EA User group conference in Brussels with an overview of how an ArchiMate based repository can be introduced. This gives for example a description of the role of a repository custoduian

 Vaarwel architectuur document, welkom architectuur repository

Dia''s van een presentatie gehouden op het innovation event van 2016. Architecten zetten traditioneel voornamelijk documenten in voor architectuurbeschrijvingen. Echter het inzetten van meerdere documenten voor het beschrijven van een architectuur is foutgevoelig en levert inconsistenties op, terwijl er veel beheerinspanning nodig is. Door de inzet van architectuur repositories is het mogelijk om de architectuur op een andere wijze te beschrijven, rekening houdend met de huidige eisen en wensen van de architectuurgebruikers. In deze presentatie gaan we in op het inzetten van Sparx Enterprise Architect als tool en wordt een Open Source Web Publicatie Platform getoond waarmee een Architectuur Repository op eenvoudige wijze via het web aan de gebruikers beschikbaar wordt gesteld. Na deelname aan deze sessie heeft u een duidelijk beeld van de (on)mogelijkheden van Architectuur Repositories.