Onze diensverlening en repositories

Beschrijving van de dienstverlening rond architectuur repositories

 Sparx Enterprise Architect

Inzet Enterprise Architect als repository

 EAxpertise meetup over modelmanagement

Meetup over modelmanagement

 Models, documents and a architecture repository: Empty boxes

Reconsider the use of a design tool, not as a sketch tool but as a repository for creating attractive architectures and designs

 Sparx Enterprise Architect Training serie

Trainingsserie bij TFG Academy

 Een web publicatie platform voor Sparx Enterprise Architect

Enterprise Architect web publicatie platform om op eenvoudige wijze de inhoud van een repository te ontsluiten. Gebaseerd op een Open Source Software viewer met een Form Factory CMS

 Archimate basis diagrammen in Sparx Enterprise Architect

Modelleren van Archimate diagrammen in Enterprise Architect

 Een webvideo over Sparx Enterprise Architect als meta data register

Een voorbeeld toepassing voor meta data management in een sparx enterprise architect

 Keuzelijsten in Enterprise Architect

Uitleg van gebruik keuzelijsten in Enterprise Architect

 Sparx Enterprise Architect inrichten voor ArchiMate 2.0

Webvideo over het inrichten van enterprise achitect voor ArchiMate

 Tagged values in Sparx Enterprise Architect

Uitleg van gebruik tagged values in Enterprise Architect

 Uitgebreide Archimate diagrammen in Sparx Enterprise Architect

Uitgebreide ArchiMate modelleertechnieken met Enteprise Architect van Sparx

 Duplicate validation in Enterprise Architect

Description of validating Archimate models and element in Enterprise Architect

 Enterprise Architect as tool for the TenneT Data Platform

Many organisations are investigating the possibilities of Big Data solutions, for example the Dutch and German Electricity Transport System Operator TenneT. Introducing Big Data is new and traditional approaches are of limited use. Think about introducing data-lab functionalities, innovative and agile approaches, new technologies like NoSql or Hadoop. How are you going to support these activities in an organisation as an architect and how can Enterprise Architect support you in adding architectural value. In this session we will discuss a reference architecture for the TenneT Data Platforms, modelling techniques, architectural patterns and agile approaches all supported by the use of Enterprise Architect. You will see examples of big data patterns, solutions and templates based on ArchiMate.

 Enterprise Architect for an Enterprise Architecture

How to build an enterprise architect based on ArchiMate and Enterprise Architect

 Enterprise Architect for an Enterprise Architecture handout

This summary is a presentation of the EA User group conference in Brussels with an overview of how an ArchiMate based repository can be introduced. This gives for example a description of the role of a repository custoduian

 Vaarwel architectuur document welkom architectuur repository

Overstap van architectuur document naar architectuur repository in EA

 Vaarwel architectuur document, welkom architectuur repository

Dia''s van een presentatie gehouden op het innovation event van 2016. Architecten zetten traditioneel voornamelijk documenten in voor architectuurbeschrijvingen. Echter het inzetten van meerdere documenten voor het beschrijven van een architectuur is foutgevoelig en levert inconsistenties op, terwijl er veel beheerinspanning nodig is. Door de inzet van architectuur repositories is het mogelijk om de architectuur op een andere wijze te beschrijven, rekening houdend met de huidige eisen en wensen van de architectuurgebruikers. In deze presentatie gaan we in op het inzetten van Sparx Enterprise Architect als tool en wordt een Open Source Web Publicatie Platform getoond waarmee een Architectuur Repository op eenvoudige wijze via het web aan de gebruikers beschikbaar wordt gesteld. Na deelname aan deze sessie heeft u een duidelijk beeld van de (on)mogelijkheden van Architectuur Repositories.