AddOn for BizzDesign to EA Migration
IDEA AddOn for importing BizzDesign ERD models in excel files


IDEA AddOn module for deduplication
IDEA AddOn Functionality for deduplication of ArchiMate elements


AddOn Functionality for HTML reporting
AddOn functionality for HTML reporting


Data Modelling Screens in IDEA AddOn
Data Modelling screens in AddOn for Enterprise Architect


IDEA AddOn For Release Management
IDEA Releasemanager in EA


Open Source AddOn for deduplication, data modelling and advanced HTML reporting
Description of a addon for deduplicating elements in an EA reposiotry


SQL Server profiler for finding out what happens behind the scenes
Use a profiler for SQL analysis


An MDG for IDEA
MDG for IDEA


Eigen viewpoints voor ArchiMate
Definieren van eigen viewpoints voor ArchiMate


ArchiMAID a different approach for the toolbox and the project browser
Extension of the TEA addon for deduplication with an ArchiMAID process support screen


ArchiMate Search helper
Search in ArchiMate stereotypes


MDG aanpassingen voor ArchiMate viewpoints
Creeren van viewpoints in MDG


A template for a logical application model in ArchiMate
This is a template for a logical application model and a number of scenarios for selecting an implementation of an application with a register function


Duplicaten test obv script
Script voor het controleren op dubbelingen in een repository.


Een web publicatie platform voor Sparx Enterprise Architect
Enterprise Architect web publicatie platform om op eenvoudige wijze de inhoud van een repository te ontsluiten. Gebaseerd op een Open Source Software viewer met een Form Factory CMS


IDEA AddOn For Mappers, Mergers and Refactoring
IDEA AddOn for Refactoring, Mappers and Mergers

Copyright (c) 2017 Van Roosmalen en Interactory. Ontwerp door FCT.