Eigen viewpoints voor ArchiMate
Definieren van eigen viewpoints voor ArchiMate


ArchiMAID a different approach for the toolbox and the project browser
Extension of the TEA addon for deduplication with an ArchiMAID process support screen


ArchiMate Search helper
Search in ArchiMate stereotypes


MDG aanpassingen voor ArchiMate viewpoints
Creeren van viewpoints in MDG


A template for a logical application model in ArchiMate
This is a template for a logical application model and a number of scenarios for selecting an implementation of an application with a register function


Duplicaten test obv script
Script voor het controleren op dubbelingen in een repository.

Copyright (c) 2017 Van Roosmalen en Interactory. Ontwerp door FCT.