Het begin van een community

In de afgelopen periode ben ik door een tweetal klanten benaderd om met hen mee te denken over het dupliceer probleem. Dat probleem ontstaat eenvoudig op het moment dat je met een groot team werkt in een centrale architectuur repository. Allereerst hebben we gezocht naar een manier om duplicaten in een repository inzichtelijk te maken. Daartoe zijn een aantal eenvoudige report templates ontwikkeld. 

Vervolgens is gezocht naar een werkwijze waarbij de repository daadwerkelijk gededupliceerd kan worden. Dedupliceren betekent dat elementen met dezelfde naam, stereotype en versienummer samengevoegd worden. Samenvoegen betekent dat de kunt elementen zoals attributen, links, tagged values, associaties etc worden samengevoegd waarna een van de entiteiten naar een duplicaten map wordt verplaatst voor verwijderen en eventueel archivering.

Deze functie voorzag bij meerdere klanten in een behoefte. Echter een klant gaf aan de voorkeur te hebben voor een meer preventieve aanpak en reeds bij het creeren van elementen gesignaleerd te worden op mogelijke duplicaten. Daartoe is een nieuw scherm geintroduceerd het ArchiMAID scherm.

Een mooi voorbeeld van hoe op eenvoudige wijze een community ontstaat waarin gezamenlijk extra functionaliteit wordt ontwikkeld voor Enterprise Architect. Voordeel is dat dit voor de deelnemende organisatie goedkoop is (je deelt in de kosten). Daarnaast kun je als organisatie bijdragen aan en meedenken over nieuwe functionaliteitein. Echter het grootste voordeel is dat er een gezamenlijk inzicht ontstaat en kennis uitgewisseld wordt over werkwijzen in het werken met EA.

Kijk voor meer informatie op:

Wil je deelnemen in deze community en een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van deze extensie neem dan gerust contact met ons op via de contactpagina