Masterclass Data modelleren met Sparx Enterprise Architect

Beschrijving training data modelleren in Sparx EA

 Attribuut refactoring bij datamodellering

Refactoring hulpmiddel in de IDEA DLL

 IDEA een prototype voor data modellering in EA

IDEA prototype voor geintegreerde data modellering

 Data Modelling Screens in IDEA AddOn

Data Modelling screens in AddOn for Enterprise Architect

 Data Mapping form in EA

Webvideo on data mappings in Sparx Enterprise Architect

 Webvideo over berichtenboeken modelleren

Voorbeeld van het uitwerken van een berichtenboek

 Tien tips voor datamodelleren

Modelleren is een vakgebied gebaseerd op eenvoudige notaties. Echter op het moment dat en model opgesteld wordt blijkt de te modelleren werkelijkheid al snel complex. In dit whitepaper worden daarom een aantal handvatten geboden die ingezet kunnen worden om de complexiteit te verminderen. De meeste van de tien tips zijn gericht op het reduceren van de modelleercomplexiteit door het opsplitsen van het totaal in kleinere gerubriceerde deelactiviteiten die minder complex zijn.