Integrated Data Entity Architecture (IDEA)
Introductie IDEA


Masterclass Data modelleren met Sparx Enterprise Architect
Beschrijving training data modelleren in Sparx EA


Attribuut refactoring bij datamodellering
Refactoring hulpmiddel in de IDEA DLL


IDEA een prototype voor data modellering in EA
IDEA prototype voor geintegreerde data modellering


Data Modelling Screens in IDEA AddOn
Data Modelling screens in AddOn for Enterprise Architect


Data Mapping form in EA
Webvideo on data mappings in Sparx Enterprise Architect


Webvideo over berichtenboeken modelleren
Voorbeeld van het uitwerken van een berichtenboek


Tien tips voor datamodelleren
Modelleren is een vakgebied gebaseerd op eenvoudige notaties. Echter op het moment dat en model opgesteld wordt blijkt de te modelleren werkelijkheid al snel complex. In dit whitepaper worden daarom een aantal handvatten geboden die ingezet kunnen worden om de complexiteit te verminderen. De meeste van de tien tips zijn gericht op het reduceren van de modelleercomplexiteit door het opsplitsen van het totaal in kleinere gerubriceerde deelactiviteiten die minder complex zijn.

Copyright (c) 2017 Van Roosmalen en Interactory. Ontwerp door FCT.