MDG aanpassingen voor ArchiMate viewpoints

 

 

Voor ArchiMate wordt vanuit Sparx een MDG bestand aangeleverd waarin de modelleerlagen en de twee extensie zijn uitgewerkt. Een krachtig concept van ArchiMate is de mogelijkheid om viewpoints te gebruiken die steeds vanuit een bepaald perspectief een subset van alle concepten en associaties laten zien. Dit is niet in de basis configuratie van EA opgenomen maar is via een aantal eenvoudige aanpassingen wel realiseerbaar. 

Hiertoe is een voorbeeld opgenomen in de vorm van een zip file waarin de MDG is opgenomen. In dit voorbeeld is een viewpoint inclusief de bijbehorende toolbox uitgewerkt. Namelijk het data viewpoint met daarin de informational column van ArchiMate inclusief de relevante associaties. In de afbeeldingen een voorbeeld van de schermen

Een MDG bestand is een XML file dat vanuit EA gegenereerd wordt. Echter wil je genereren dan heb je het project nodig waarin de MDG gedefinieerd is. Die hebben we niet want die heeft Sparx ontwikkeld. Echter omdat het een XML file is zit er wel een behoorlijke structuur in. Onderstaande codesnippets laten de uitbreidingen zien die nodig zijn voor het maken van een viewpoint.

       

           

             

               

               

               

             

           

            

 

En de definitie van de toolbox

         

           

             

           

           

             

             

             

           

         

         

           

             

           

           

             

             

             

             

             

             

         

Voor deze uitbreiding is een voorbeeld xml aangemaakt die gedownload kan worden. Wil je deze gaan gebruiken zorg dan wel dat de officiele xml hernoemd is .xml naar .old of iets dergelijk. AAnpassingen en nieuwe viewpoints kun je vervolgens eenvoudig maken in bijvoorbeeld XML-Spy of Visual Studio oid.