Data Modelling Screens in IDEA AddOn

Data Modelling screens in AddOn for Enterprise Architect

AddOn Functionality for HTML reporting

AddOn functionality for HTML reporting

An MDG for IDEA

MDG for IDEA

Eigen viewpoints voor ArchiMate

Definieren van eigen viewpoints voor ArchiMate

ArchiMAID a different approach for the toolbox and the project browser

Extension of the TEA addon for deduplication with an ArchiMAID process support screen

MDG aanpassingen voor ArchiMate viewpoints

Creeren van viewpoints in MDG

A template for a logical application model in ArchiMate

This is a template for a logical application model and a number of scenarios for selecting an implementation of an application with a register function

Duplicaten test obv script

Script voor het controleren op dubbelingen in een repository.

Een web publicatie platform voor Sparx Enterprise Architect

Enterprise Architect web publicatie platform om op eenvoudige wijze de inhoud van een repository te ontsluiten. Gebaseerd op een Open Source Software viewer met een Form Factory CMS