Dynamic Documents een handige feature in EA 13

Dynamische documenten een nieuwe feature in EA

 Images voor niet ICT archimate stakeholders

Image library inzetten voor visualisaties in EA