Data Mapping form in EA
Webvideo on data mappings in Sparx Enterprise Architect


Desktop inrichten in Sparx Enterprise Architect
Scherm inrichten van EA


Time Aware Modelling met EA
Webvideo Time Aware Modelling


Autorisaties in Sparx EA
Webvideo over autorisaties in Sparx Enterprise Architect


Baselines in Sparx EA
Webvideo over baselines in Sparx Enterprise Architect


Schermindeling Sparx
Indelen van je scherm


Autonummering in Enterprise Architect
Binnen een omvangrijke architectuur repository kan het gebruik van nummering en codering een extra dimensie zijn om de inhoud in te delen cq te categoriseren. Sparx Enterprise Architect biedt hiervoor een aantal hulpmiddelen. Deze worden uitgelegd in deze webvideo


Keuzelijsten in Enterprise Architect
Uitleg van gebruik keuzelijsten in Enterprise Architect


Tagged values in Sparx Enterprise Architect
Uitleg van gebruik tagged values in Enterprise Architect


Archimate basis diagrammen in Sparx Enterprise Architect
Modelleren van Archimate diagrammen in Enterprise Architect


Sparx Enterprise Architect inrichten voor ArchiMate 2.0
Webvideo over het inrichten van enterprise achitect voor ArchiMate


Webvideo over data driven websites en canonieke modellen
Webvideo over data driven webtoepassingen op basis van een canoniek model


Enterprise data architectuur met ArchiMate
Voorbeeld van een referentie architectuur op basis van ArchiMate en Enterprise Architect


Webvideo canonieke modellen in SOA
SOA webcast over canonieke datamodellering


Webvideo over berichtenboeken modelleren
Voorbeeld van het uitwerken van een berichtenboek


Uitgebreide Archimate diagrammen in Sparx Enterprise Architect
Uitgebreide ArchiMate modelleertechnieken met Enteprise Architect van Sparx

Copyright (c) 2017 Van Roosmalen en Interactory. Ontwerp door FCT.