A web publication platform for an ArchiMate model
Web based enterprise architect repository for publishing an architecture on the web


Enterprise Architect for an Enterprise Architecture
How to build an enterprise architect based on ArchiMate and Enterprise Architect


Duplicate validation in Enterprise Architect
Description of validating Archimate models and element in Enterprise Architect


Tien tips voor datamodelleren
Modelleren is een vakgebied gebaseerd op eenvoudige notaties. Echter op het moment dat en model opgesteld wordt blijkt de te modelleren werkelijkheid al snel complex. In dit whitepaper worden daarom een aantal handvatten geboden die ingezet kunnen worden om de complexiteit te verminderen. De meeste van de tien tips zijn gericht op het reduceren van de modelleercomplexiteit door het opsplitsen van het totaal in kleinere gerubriceerde deelactiviteiten die minder complex zijn.

Copyright (c) 2017 Van Roosmalen en Interactory. Ontwerp door FCT.