Web Publicatie Platform

Web Publicatie Platform voor Enterprise Architect

Enterprise Architect web publicatie platform om op eenvoudige wijze de inhoud van een repository te ontsluiten. Gebaseerd op een Open Source Software viewer met een Form Factory CMS

Sparx Enterprise Architect heeft zelf een statische HTML generator met beperkte mogelijkheden. Reden om te zoeken naar een eenvoudige uitwerking op basis van het FormFactory CMS in combinatie met de eap bestanden van Enterprise Architect. De eap bestanden blijken gebaseerd te zijn op MS-Access bestanden en de repository is opgeslagen in een aantal relationele tabellen. Op internet zijn een aantal pdf bestanden te vinden die het relationele model beschrijven.

Onderdelen WPP

Modulen en schermen van het WPP

Ga naar de downloadpagina of een voorbeeldproject van het web publicatie platform

Schermen

Schermvoorbeelden

Opmaak WPP

Aantrekkelijke opmaak op basis van bootstrap waardoor bruikbaar voor mobiel, tablet en desktop

Startpagina's in WPP

Startpagina's voor verschillende gebruikersgroepen gebaseerd op een moderne layout

Verkenner scherm

Navigatiemogelijkheden op basis van een verkennerscherm met eenvoudige zoekmogelijkheden in de repository

Matrix view

Eenvoudig te gebruiken matrix view van de repository inhoud, gebruik betsaat uit selecteren van twee packages en daarbinnen zelf de entiteiten kiezen

Zoekschermen

Meerdere zoekschermen om in een repository te zoeken naar de relevante elementen.

'Detail schermen

Detailschermen voor packages, diagrammen en elementen, met een visuele weergave, de beschrijving van de entiteit en links naar gerelateerde elementen.