Onze diensverlening en repositories
Beschrijving van de dienstverlening rond architectuur repositories


Sparx Enterprise Architect
Inzet Enterprise Architect als repository


EAxpertise meetup over modelmanagement
Meetup over modelmanagement


Een web publicatie platform voor Sparx Enterprise Architect
Enterprise Architect web publicatie platform om op eenvoudige wijze de inhoud van een repository te ontsluiten. Gebaseerd op een Open Source Software viewer met een Form Factory CMS


Keuzelijsten in Enterprise Architect
Uitleg van gebruik keuzelijsten in Enterprise Architect


Tagged values in Sparx Enterprise Architect
Uitleg van gebruik tagged values in Enterprise Architect


Duplicate validation in Enterprise Architect
Description of validating Archimate models and element in Enterprise Architect


Enterprise Architect as tool for the TenneT Data Platform
Many organisations are investigating the possibilities of Big Data solutions, for example the Dutch and German Electricity Transport System Operator TenneT. Introducing Big Data is new and traditional approaches are of limited use. Think about introducing data-lab functionalities, innovative and agile approaches, new technologies like NoSql or Hadoop. How are you going to support these activities in an organisation as an architect and how can Enterprise Architect support you in adding architectural value. In this session we will discuss a reference architecture for the TenneT Data Platforms, modelling techniques, architectural patterns and agile approaches all supported by the use of Enterprise Architect. You will see examples of big data patterns, solutions and templates based on ArchiMate.


Enterprise Architect for an Enterprise Architecture handout
This summary is a presentation of the EA User group conference in Brussels with an overview of how an ArchiMate based repository can be introduced. This gives for example a description of the role of a repository custoduian


Vaarwel architectuur document, welkom architectuur repository
Dia''s van een presentatie gehouden op het innovation event van 2016. Architecten zetten traditioneel voornamelijk documenten in voor architectuurbeschrijvingen. Echter het inzetten van meerdere documenten voor het beschrijven van een architectuur is foutgevoelig en levert inconsistenties op, terwijl er veel beheerinspanning nodig is. Door de inzet van architectuur repositories is het mogelijk om de architectuur op een andere wijze te beschrijven, rekening houdend met de huidige eisen en wensen van de architectuurgebruikers. In deze presentatie gaan we in op het inzetten van Sparx Enterprise Architect als tool en wordt een Open Source Web Publicatie Platform getoond waarmee een Architectuur Repository op eenvoudige wijze via het web aan de gebruikers beschikbaar wordt gesteld. Na deelname aan deze sessie heeft u een duidelijk beeld van de (on)mogelijkheden van Architectuur Repositories.

Copyright (c) 2017 Van Roosmalen en Interactory. Ontwerp door FCT.